Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

 1. Cine suntem?

 

ACADEMIAN.ro este un site web administrat de  ANCA DEMIAN PFA, cu următoarele date de identificare, denumit în continuare „ACADEMIAN”, ”Compania”, „Operator” sau ”Furnizor”.

 

Denumirea operatorului de date

ANCA DEMIAN  PFA

Sediul operatorului de date

 

Informații de contact ale Operatorului de date, precum adresa de e-mail folosită regulat pentru a contacta utilizatorii

contact@academian.ro

Nr. Registrul comerțului

 

Cod fiscal

 

Denumirea autorității de înregistrare

Oficiul Registrul Comerțului pe lângă Tribunalul Bihor

Pagină web

www.academian.ro

 

 1. Definiții

 

În cuprinsul prezentului document cât și în relația dintre noi și dumneavoastră, interpretarea noțiunilor și termenilor utilizați va fi următoarea:

Platformă/aplicație/site ACADEMIAN – este modalitatea prin care furnizorul pune la dispoziția utilizatorului serviciile sale și se permite utilizarea acestora . În cuprinsul prezentului document ne vom referi la acesta și prin utilizarea sintagmei ” platformă/aplicație/site”

 

Utilizator/elev-denumit în continuare ”utilizator/client” sau ”dumneavoastră”o persoană fizică având vârsta peste 16 ani. În situația în care utilizatorul nu are împlinită vârsta de 16 ani, se va solicita acordul reprezentatului legal pentru accesarea serviciilor companiei. Prin crearea unui cont pe platforma se va solicita declarația dumneavoastră expresă cu privire îndeplinirea condiției de vârsta.

Instructor/meditator- o persoană fizică, ce deține experiența și cunoștințele necesare pentru a susține cursuri pe platformă

Cont – secțiunea din platforma/aplicația ACADEMIAN formată dintr-o adresă de e-mail și o parola care permite utilizatorului să acceseze serviciile furnizorului, să încarce/descarce informații disponibile în platformă/aplicație. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Servicii/cursuri – orice serviciu listat pe Site, platformă/aplicație, în special cursuri de limbi străine, meditații la anumite materii

 

Acești Termeni și condiții generale contractuale (în continuare: TCG)  includ termenii și condițiile de accesare și utilizare a software-ului operat și aflat în unica proprietate a Companiei, a platformei online www.academian.ro și a cursurilor disponibile prin platforma online www.academian.ro

Sistemul Academian.ro este denumit în mod colectiv software-ul operat și aflat în proprietatea exclusivă a Furnizorului de servicii și platforma online asociată, precum denumirea colectivă a infrastructurii complete, care oferă o platformă și instrumente pentru accesarea de cursuri în diverse domenii de interes, prin conectarea clientului cu instructorul. Sistemul Academian.ro le permite instructorilor să își posteze cursurile, iar Academian.ro, la discreția sa, se asigură să fie transmise clienților înregistrați pe platforma online.

Acest TCG este un contract-cadru încheiat între Furnizorul de servicii și Client, pentru o perioadă nedeterminată, la înregistrarea efectuată prin intermediul platformei online academian.ro, intrând în vigoare prin acceptarea acestuia ca element obligatoriu de înregistrare. Acceptarea TCG este posibilă numai pe cale electronică. Odată cu înregistrarea efectuată cu succes, este încheiat pe cale electronică un contract între părți, pentru utilizarea sistemului academian.ro. Contractul nu se califică drept contract scris, prin urmare Furnizorul de servicii nu îl va înregistra, deci nu va putea fi accesat ulterior. Limba guvernantă a contractului este limba româna. În cazul oricărei dispute legale, contractul în limba română va prevala. 

TCG se aplică oricărui raport juridic dintre Client și Furnizorul de servicii, prin înregistrarea în sistemul academian.ro al Furnizorul de servicii, în vederea utilizării serviciilor oferite,  și se extinde asupra fiecărui contract cu un partener sau contract individual de servicii și determină drepturile și obligațiile părților și alte circumstanțe cu privire la utilizarea serviciului academian.ro. TCG este o parte expresă și integrantă a relației juridice dintre Furnizorul de servicii și clienții săi, cu excepția cazului în care părțile exclud în mod expres aplicabilitatea acestui TCG sau a oricărei prevederi, în scris, în timpul stabilirii raportului juridic sau pe durata acestuia, cu excepția cazului în care legea aplicabilă interzice acest aspect. În cazul în care anumite dispoziții nu sunt aplicabile, dispozițiile rămase din TCG fac parte din raportul juridic al părților. În cazul unui conflict între contractul individual și TCG, prevederile contractului individual vor prevala.

Părțile vor acționa în strânsă cooperare între ele pentru punerea în aplicare efectivă a obiectului prezentului TCG.

Părțile se pot baza exclusiv pe propria lor responsabilitate în ceea ce privește informațiile disponibile pe platformă și este responsabilitatea lor exclusivă de a monitoriza orice modificări ale acestora.

Părțile sunt obligate să utilizeze platforma în scopuri licite și legale, și într-o manieră conformă cu legea.

Este sarcina și responsabilitatea părților să ofere mijloacele de acces la internet și la echipamentele necesare în acest sens (hardware și software, precum setările corespunzătoare alea acestora) pentru a accesa sistemul platformei. Clientul care utilizează platforma online este singurul responsabil pentru disponibilitatea și utilizarea corectă a instrumentelor IT.

Părțile sunt de acord asupra faptului că academian.ro nu are nici o influență asupra și nu este responsabilă pentru politicile și practicile din Android Market, App Store sau ale altor terțe părți.

ACADEMIAN.ro este o platformă online ce are ca obiectiv punerea la dispoziția utilizatorilor a unui sistem prin care aceștia să aibă acces la cursuri/meditații și prin intermediul căreia să poată să urmărească evoluția cursurilor și să stabilească programările pentru desfășurarea acestora.

 1. CREAREA UNUI CONT PENTRU UTILIZATORI

Pentru a putea beneficia de serviciile Academian.ro, utilizatorii trebuie să își creeze un cont pe platformă, crearea acestuia fiind gratuită iar contul poate fi dezactivat oricând de către utilizator.

Crearea contului se va realiza prin formularul regăsit pe platformă la secțiunea ”Înregistrare”, odată cu transmiterea acestui formular elevul va confirma faptul că a citit și este de acord cu Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate și va confirma faptul că este o persoană cu vârsta peste 16 ani.

În situația în care utilizatorul nu are împlinită vârsta de 16 ani, înregistrarea va fi posibilă prin obținerea acordului reprezentantului legal, acordul fiind obținut prin intermediul unui formular prin care reprezentantul legal al utilizatorului va confirma această calitate.

Dacă utilizatorul nu confirmă că este de acord nu i se va permite să trimită formularul de contact, accesul la servicii fiind astfel limitat. În cazul înregistrării ulterioare a utilizatorului, nu mai solicităm repetarea acordurilor.

Pentru crearea profilului compania solicită numele, prenumele, adresa de e-mail, alegerea unui nume de utilizator și o parolă. Datele solicitate sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate. Operatorul își rezervă dreptul de a interveni și modifica profilul utilizatorului, de a-l bloca sau de a-l anula, chiar și fără a oferi un motiv, dacă este în conflict cu aceste condiții. La cererea utilizatorului adresată la contact@academian.ro, profilul va fi anulat imediat. Aceasta nu exclude posibilitatea reînregistrării.

 • ACCESUL LA SERVICIILE PLATFORMEI

3.1.1 SERVICIILE OFERITE

Platforma academian.ro asigură cursuri/sesiuni de meditații în diferite domenii, oferta pusă la dispoziția utilizatorului fiind cea regăsită pe site la momentul accesării acestuia. Oferta poate fi modificată în orice moment, fără a fi necesară informarea prealabilă a utilizatorului, serviciile odată contractate nefiind supuse modificărilor de tarife.

Fiecare curs are specificat informații relevante despre subiectul abordat, nivelul de pregătire, obiectivele cursului, cerințele minime pentru accesarea cursului, descrierea publicului țintă, durata cursului, numele meditatorului/instructorului, numărul de ședințe, documente/materiale de pregătire și tariful cursului, etc. Informațiile enumerate nu sunt limitative și nu creează obligații în sarcina companiei, structura și modalitatea de livrare a serviciilor fiind acelea regăsite pe platformă la momentul achiziției cursului.

Pentru interacțiunea cu instructorul/meditatorul, platforma va asigura comunicarea și programarea ședințelor, desfășurarea efectivă a interacțiunii dintre utilizator și instructor urmând a fi realizată prin intermediul platformelor de comunicare video Zoom, Google Meets sau Skype.

Pentru a putea accesa materialele cursului și a intra în contact cu instructorul, utilizatorul va trebui să plaseze o comandă și să achite contravaloarea cursului selectat. După confirmarea comenzii și efectuarea plății, prin intermediul panoului de control utilizatorul va avea posibilitatea de a accesa resursele(documentație, informații suplimentare, materiale de studiu, etc) și va stabili data și ora la care va avea loc interacțiunea cu instructorul. Cursurile se vor desfășura prin intermediul aplicației Zoom/Google Meets/Skype, utilizatorul având obligația de a-și crea un cont pe una dintre aceste platforme de comunicare video.

Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, utilizatorul declară că a înțeles și este de acord cu faptul că desfășurarea cursurilor se va realiza în grupe de maximum 5 utilizatori, în lipsa unor precizări exprese, compania nu garantează cursuri individuale sau asistență individuală. Compania nu este responsabilă și nu poate da curs niciunei solicitări privitoare la restituirea sumelor achitate pe motiv că desfășurarea cursului nu este individuală, cu excepția cazului în care aceste aspecte sunt indicate expres în oferta cursului.

În situația în care utilizatorul nu deține sau refuză crearea unui cont pe respectivele platforme, serviciile companiei nu vor putea fi furnizate, compania nefiind răspunzătoare pentru acest lucru și nu va putea fi ținută să restituie sumele încasate.

3.1.2 PLASAREA UNEI COMENZI ȘI ACHIZIȚIONAREA CURSURILOR

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Compania își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primita de către utilizator, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Contractul se considera încheiat între Companie și Client, în momentul primirii de către utilizator de la companie, prin intermediul poștei electronice si/sau SMS a notificării de acces la resursele cursurilor achiziționate. Informațiile puse la dispoziție de către utilizator pe Site vor sta la baza Contractului.

Accesul în vederea achiziționării serviciilor prestate și plasarea unei comenzi este permisă oricărui Utilizator care are creat un cont pe platformă.

Pentru motive justificate compania își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel compania. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clientii al companiei, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.

Comunicarea cu compania se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Compania are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, ne rezervam dreptul de a cere Utilizatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vederea protejarii informatiei din cadrul Site-ului.

Academian.ro poate publica pe Site informatii despre servicii/cursuri si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care compania are incheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada de timp si în limita ofertelor disponibile.

Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON). Plata serviciilor se va realiza prin intermediul unui procesator de plăți, compania neavând nicio responsabilitate pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai utilizatorul. Operatorul de plăți este responsabil de securitatea și procesarea tranzacției, Compania neavând nicio responsabilitate pentru eventuale prejudicii cauzate prin utilizarea operatorului de plăți.

Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Companiei, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

La finalizarea unui curs, utilizatorului i se va putea solicita inscrierea unui Review legat de cursul achiziționat. Solicitarea va fi transmisa catre adresa de email inscrisa de utilizator in Cont. In acest fel, utilizatorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienti/ Cumparatori de pe Site si se implica activ in dezvoltarea de noi Servicii si in detalierea cat mai completa a serviciilor oferite de companie. Transmiterea acestor solicitări precum și răspunsurile/review-urile vor fi realizate în conformitate cu prevederile cuprinse în politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal ce poate fi regăsită pe site.

Compania poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumparatorului prin indicarea numelui instructorului, nefiind necesar acordul acestuia. Compania va fi intotdeauna responsabilă fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

Compania nu este si nu poate fi făcut responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe platforma academian.ro, care nu se datorează culpei sale.

În cazul în care preturile sau alte detalii referitoare la servicii au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit in baza de date, ne rezervăm dreptul de a anula livrarea respectivului serviciu si de a anunța utilizatorul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp, despre eroarea apăruta, daca produsul nu s-a livrat încă, fără obligația de plată a unor despăgubiri.

Tarifele serviciilor de pe acest site sunt informative si pot suferi modificări neanunțate, tarifele finale fiind acelea indicate la momentul plasării comenzii. Promoțiile prezentate pe site sunt valabile în perioada de timp menționata.

În cazul meditațiilor online susținute de către un instructor, fiecare sesiune de meditații durează 60 de minute (o oră). În momentul plasării unei comenzi vor indicate numărul de ore de meditații achiziționate, aceasta putând fi utilizate pe parcursul unei luni calendaristice. În situația în care clientul nu participă la toate meditațiile susținute în decursul unei luni calendaristice, acesta nu va putea utiliza orele rămase, însă va putea accesa înregistrarea cursurilor la care nu a avut posibilitatea de a participa.

 • PANOUL DE CONTROL

În cuprinsul secțiunii intitulată panoul de control, utilizatorul va avea afișate informații despre cursurile la care utilizatorul este înscris, cursurile active și cursurile finalizate, stadiul parcurgerii acestora, cursurile finalizate și va putea programa întâlnirile video dintre acesta și instructor.

Prin intermediul panoului de control, utilizatorul va avea acces nelimitat la înregistrările și materialele de studiu regăsite în cursurile achiziționate, având posibilitatea de a le accesa ori de câte ori dorește.

În cadrul acestei rubrici utilizatorul va avea posibilitatea de a viziona informații privind contul creat pe platformă, precum data creării contului, numele utilizatorului, user-ul, adresa de e-mail utilizată pentru utilizarea serviciilor platformei.

 

Panoul de control oferă posibilitatea utilizatorului de a salva cursuri de care acesta este interesat pentru achiziționarea viitoare precum și gestionarea recenziilor plasate pentru cursurile deja accesate. Totodată, utilizatorul va regăsi un istoric al cursurilor achiziționate.

 1. CREAREA UNUI CONT PENTRU INSTRUCTORI

Platforma academian.ro oferă posibilitatea de înscriere ca instructor/meditator pe platformă, modalitate prin care persoanele interesate pot oferi și susține cursuri prin intermediul platformei.

Pentru a iniția procesul de înscriere ca instructor se va utiliza formularul ”Fii instructor”, ulterior reprezentanții companiei vor solicita informații suplimentare necesare analizării cererii.

Întrucât academian.ro urmărește oferirea unor servicii de înaltă calitate, înscrierea ca instructor nu este automată, fiind supusă analizei companiei și în situația în care doritorii dețin calificările, experiența și buna reputație necesară pentru a deveni instructori pe platformă, acestora le va fi creat un cont de instructor. Analiza și decizia dobândirii calității de instructor aparține în totalitate companiei, pentru prestarea serviciilor pe platformă urmând a fi încheiat un contract de colaborare între companie și instructor.

Ulterior încheierii contractului de colaborare, compania va încărca în platformă structura, documentele de studiu și informațiile referitoare la cursul prestat de instructor. Drepturile și obligațiile companiei și instructorului vor fi cele regăsite în contractul de colaborare, orice negociere, înțelegere verbală sau scrisă fiind nulă.

Instructorul este responsabil de modalitatea în care își organizează și administrează cursul/cursurile, întâlnirile online cu utilizatorii/elevii și va fi responsabil de orice prejudiciu cauzat companiei prin utilizarea platformei sau încălcarea prevederilor contractuale, relaționarea cu utilizatorii sau nerespectarea Termenilor și condițiilor.

 1. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

În relația cu utilizatorii, compania nu este responsabilă și nu garantează obținerea anumitor rezultate, precum, dar fără a ne limita la: obținerea unei anumite note la un examen/interviu/test de cunoștințe. De asemenea, nu garantează că prin parcurgerea cursurilor utilizator va dobândi anumite cunoștințe care să permită obținerea unui loc de muncă, acces la liceu/universitate/colegiu sau obținerea unei burse de merit/studiu.

Compania are o obligație de diligență în ceea ce privește calitatea informațiilor furnizate, urmând a depune toate eforturile pentru a oferi informații bine structurate și materiale de studiu. Compania are o obligația de rezultat numai în ceea ce privește punerea la dispoziția utilizatorului a accesului la platformă, la documentele de studiu și respectarea obligației de a furniza orele de studiu agreate în oferta cursului.

 

Compania nu poate fi ținută responsabilă pentru pierderea unei șanse/oportunități sau a unui profit, procesul de învățare fiind unul individual și direct legat de implicarea, interesul și capacitățile de asimilare ale utilizatorului.

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Furnizorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la platforma/aplicația ACADEMIAN.RO, site-ul academian.ro, logo, imagini, structură și design. Conţinutul furnizat prin intermediul platformei/aplicației academian.ro(documente de studiu, înregistrări, chestionare, etc), structura, design-ul, imaginile, logo-ul şi siglele conţinute de acesta sunt deţinute de către Furnizor şi sunt obiectul drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia română.

Furnizorul deține drept de proprietate intelectuală asupra structurii cursurilor, documentelor de studiu, înregistrărilor furnizate în cadrul cursurilor, înregistrările realizate cu ocazia susținerii cursurilor , site-ului www.academian.ro, bazelor de date și a oricăror date/operații logice, care împreună sau separat fac obiectul serviciilor prestate de furnizor.

Marca ”ACADEMIAN.RO” și mărcile conexe acesteia nu pot fi folosite, copiate, imitate, modificate, prelucrate, total sau parțial, în orice mod care poate genera o confuzie sau sugera o afiliere cu marca ACADEMIAN.RO, fără acordul scris al furnizorului.

Conținutul platformei/aplicației academian.ro și a site-ului www.academian.ro nu poate fi copiat, reprodus, folosit, distribuit, afișat, vândut, prelucrat, transmis, licențiat fără acordul scris al furnizorului. Reproducerea algoritmului, software-ului ori a operațiunilor logice ce stau la baza platformei/aplicației academian.ro, înregistrărilor video, documentelor de studiu, este interzisă, încălcarea acestei prevederi atrage răspunderea civilă și penală, după caz.

Nicio prevedere a prezentului contract nu va fi interpretată, explicit sau implicit, în sensul acordării utilizatorului a unui drept de licență, comercializare, proprietate asupra conținutului platformei/aplicației Academian.ro ori a mărcilor conexe Academian.ro.

Încălcarea prevederilor contractuale privind utilizarea mărcii și a drepturilor de proprietate intelectuală atrage răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului pentru acoperirea tuturor prejuridiciilor cauzate.

 1. FORȚA MAJORĂ

Nici una dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

Forța majora este orice eveniment extern vointei partilor, aparut dupa incheiereaContractului, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, precum război, epidemie, pandemie, evenimente meteo.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi, în termen de 3 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Partea care invoca forta majora va comunica, în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii cazului de forta majora, documente doveditoare, emise de camera de comert si industrie teritoriala sau de o institutie publica cu atribuțuni în domeniul afectat de forta majora.

Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, oricare Parte are dreptul să notifice celeilate Parti încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre Parti sa fie indreptatita să pretindă repararea prejudiciului cauzat de survenirea cazului de forță majoră.

 1. LITIGII

Interpretarea clauzelor contractuale, drepturile și obligațiile părților precum și efectele juridice produse de prezentul contract vor fi guvernate de legea română.

 

În cazul unor neînțelegeri legate de executarea prezentului contract, părților vor urmări soluționarea amiabilă a diferendului. Dacă părțile nu ajung la o rezolvare amiabilă, soluționarea oricărui litigiu izvorât din executarea sau interpretarea prezentului contract va reveni instanțelor judecătorești competente din circumscripția Municipiului Oradea.

 1. DISPOZIȚII FINALE

În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/ clauzele valide își vor produce în continuare efectele, cu excepția cazurilor în care clauza/ clauzele anulate reprezintă o obligație esențială.

Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul contract unei terțe persoane fără acordul expres dat în scris de cedent.

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părți.

Orice notificare transmisă către furnizor va fi transmisă pe adresa de e-mail  contact@academian.ro

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare